dimarts, 19 d’abril del 2011

Concurs disseny dibuix nova samarreta del Club

BASES PER AL CONCURS DE DISSENY DE LA NOVA SAMARRETA DEL CLUB.


1. PARTICIPANTS:

Podran participar tots els nedadors que pertanyen al Club Natació Tortosa, i que estiguin en actiu, es a dir que participin dels entrenaments o competicions durant la temporada 2.010/2.011. Cada participant podrà presentar el nombre de propostes que desitgi.

2. TEMA:

Totalment lliure, però que tingui vinculació amb la natació, havent d’aparèixer l’escut i les sigles o el nom complert del Club Natació Tortosa.

3. PRESENTACIÓ:

La proposta es presentarà en un full DinA4, amb el dibuix i text únicament en color BLANC i amb el fons del full amb el color roig granatós seguint el criteri de l’actual samarreta del club.

  
A la part del darrere haureu de fer constar el vostre nom i cognoms, edat i telèfon de contacte.

Ha de presentar-se en un sobre tancat amb el nom del concursant , i es podrà donar a qualsevol membre de la Junta Directiva, o Tècnics.

La data límit de presentació serà el 12 de maig de 2011.

4. JURAT:

El jurat estarà format per persones alienes al club i entesos en la matèria del disseny i dos membres de la Junta Directiva.

En el cas que el jurat seleccioni més d’una proposta com a possible guanyadora, les mateixes es sotmetran a votació popular entre els nedadors del club.

5. PREMIS:

El premi per al guanyador serà un IPOD, i a tots els concursants se’ls farà entrega d’un diploma acreditatiu de la seva participació.

6. ELS DIBUIXOS:

Els dibuixos seran exposats a la Piscina coberta municipal de Tortosa. Els no premiats, seran retornats als autors un cop exposats i decidit el guanyador.

7. RESOLUCIÓ FINAL:

La proposta guanyadora, serà utilitzada pel Club Natació Tortosa, per a fer-ne ús propi i dissenyar la nova samarreta que utilitzarem per a entrenaments i competicions, amb les modificacions que es creguin convenients fer. A més, el nedador que guanyi, cedirà tots els drets del mateix al Club natació Tortosa.

El jurat resoldrà qualsevol incidència que es pugui produir. Aquesta resolució serà irrevocable.

L’entitat organitzadora no es fa responsable de qualsevol pèrdua fortuïta que es pugui produir.

El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Abril de 2011