dilluns, 28 de febrer del 2011

Assemblea General Ordinària 03.03.11

Per la present es convoca a tots els socis i sòcies del Club Natació Tortosa a l’Assemblea General ordinària que se celebra anualment.

Lloc: Local social del Club Natació Tortosa
Adreça: Part del darrera de l'estadi municipal. Accés pel lateral del pavelló.
Localitat : Tortosa
Data: 3 de març de 2.011
Hora: 1ª Convocatòria 19,30 h - 2ª Convocatòria 20,00 h

Amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior.
2.- Estat de comptes exercici 09/10 i pressupost 10/11.
3.- Informe de la presidència.
4.- Memòria esportiva.
5.- Quotes de socis.
6.- Torn obert de paraules.

Esperem comptar amb la vostra assistència.

La junta directiva,

1 comentari:

analei63 ha dit...

Primer de tot vull agrair als senyor socis, que gràcies a ells amb les quotes el club Natació Tortosa encara existeix i amb més força que mai.
Però si m’ho permeteu crec que en un moments tan crucials com en el que estem en aquests moments, hauríem de fer unes reflexions.
Estem a nivell esportiu millor que mai, només cal veure els resultats en totes les categories, des d’escolar, passant per totes les categories federades fins arribar als màsters.
Tot gràcies a aquests factors:
• Una Junta directiva que està fent mans i mànigues per tirar endavant tot i la crisi econòmica que afecta a tota la societat i com no, tot l’entorn de l’esport.
• Un equip tècnic que demostra en cada prova que són de primera divisió si féssim un símil amb el futbol.
• Uns nedadors que tot i la instal•lació i els horaris tenen un moral de
“Champions” seguint amb el símil del futbol.
• Un equip de govern amb ganes de fer una nova piscina, tot i els problemes que troben per tirar endavant, ja que fa anys que és necessària i més en aquest punt que es troba la ciutat de Tortosa.
• La Junta i la federació estan organitzant cursos sobre temes de natació a les Terres de l’Ebre.

Però en aquest última assemblea general ordinària ha mancat la força del soci. Sí que és veritat que tots estem molt ocupats i potser el soci confia amb la bona voluntat de la Junta i dels pares que solen ser part de la Junta, de socis i col•laboradors.
Però crec que seria molt bo, més afluència en aquestes assemblees per aportar més idees, opinions i si més no el suport moral per la feina que es fa.
Quan no es pot assistir almenys s’hauria de delegar el vot. Però és clar, de forma normalitzada.
I jo proposo: per què no donar suport? Tot i no ser vàlida per votació, es poden dispensar via telèfon, via xarxes socials. Sobre les xarxes socials animo a què siguin visitades pels socis i allà hi deixen les seves opinions.
Vull acabar repetint l’agraïment pel suport econòmic dels socis.

analei63