diumenge, 28 de febrer del 2010

Assemblea General Ordinària 11.03.10

Per la present es convoca a tots els socis i sòcies del Club Natació Tortosa a l’Assemblea General ordinària que se celebra anualment.

Lloc: Local de l'Associació de veïns de Ferreries
Adreça: carrer Alfara, 20 baixos
Localitat : Tortosa
Data: 11 de març de 2.010
Hora: 1ª Convocatòria 19,30 h - 2ª Convocatòria 20,00 h

Amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior.
2.- Estat de comptes exercici 08/09 i pressupost 09/10.
3.- Informe de la presidència.
4.- Memòria esportiva.
5.- Modificació i adaptació dels estatuts a la normativa.
6.- Convocatòria de eleccions.
7.- Torn obert de paraules.

Esperem comptar amb la vostra assistència.

La junta directiva,