dimarts, 10 de novembre del 2009

Presentacio projecte definitu futura Piscina coberta - II -

L'empresa adjudicatària de les obres de construcció de la nova piscina coberta i complex d'aigües, Alonso, Balaguer i Arquitectes Associats, ha presentat aquest matí el projecte definitiu de les instal·lacions esportives, després que en els últims mesos ha estat treballant en la millora de l'avantprojecte amb què van guanyar el concurs. L'Ajuntament de Tortosa, a través de l'empresa urbanística municipal GUMTSA, va adjudicar a Alonso, Balaguer i Arquitectes Associats la redacció del projecte en un concurs públic al qual es van presentar dotze empreses més. La nova piscina coberta i complex d'aigües és una de les actuacions urbanístiques i esportives més importants que s'hauran fet a Tortosa en els últims anys, i un dels projectes més emblemàtics de l'equip de govern municipal, inclòs com a prioritat dins del Pla d'Actuació Municipal (PAM). L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, acompanyat dels regidors d'Urbanisme, Meritxell Roigé, i d'Esports, Pere Panisello, així com de l'arquitecte Lluís Alonso, han presentat els detalls del projecte definitiu.

El nou equipament esportiu ocuparà una superfície de 13.126 metres quadrats a l'espai on actualment estan emplaçades les piscines municipals i els accessos al recinte esportiu municipal. El projecte es farà en dues fases, per tal de garantir la prestació del servei de piscina en tot moment. La primera fase, d'entre 18 i 20 mesos de durada, inclou la construcció d'una nova piscina coberta de 52x25 metres -amb grades fixes i mòbils per a 300 persones, una sala per a activitats dirigides, aeròbic, spinning, ludoteca i un edifici annex, a la façana de la plaça Joaquim Bau, que encabiria una zona comercial, oficines i servei de bar restaurant. La fase 2, que s'iniciaria immediatament després i tindria una durada de 12 mesos, implica la creació de les zones d'aigua amb hidromassatge, zona d'estètica i pistes de paddle. Aquesta última àrea es construiria a la zona actualment ocupada per la piscina coberta. L'alcalde, Ferran Bel, ha reiterat que el projecte es fa en dues fases per tal de garantir el servei de piscina de manera ininterrompuda durant l'execució de les obres, malgrat que afegeix complexitat al projecte i l'encareix sensiblement.

L'alcalde ha afirmat que l'objectiu és assolir els 3.500 o 4.000 abonats quan el complex estigui a ple rendiment, cosa que permetrà l'autofinançament del nou equipament. Les actuals instal·lacions registren 1.500 abonats, havent-se registrat un increment en els últims mesos. Ferran Bel ha assenyalat que aquests usuaris "són la base de la futura piscina" i ha avançat que les tarifes d'ús del recinte seran molt competitives.

A més del complex d'aigües i de la nova piscina coberta, el projecte també redefineix l'accés al recinte esportiu, amb un edifici d'estètica innovadora amb diferents volums i alçades que acollirà els equipaments, i un nou vial verd d'accés per a vianants que els redistribuirà al complex d'aigües, al velòdrom, al camp de futbol i a la pista d'atletisme. Al subsòl de complex es projecta un aparcament de 62 places, que es connectarà a l'aparcament de la plaça Joaquim Bau, amb 240 places previstes. Aquest últim pàrquing s'executarà conjuntament amb la remodelació integral de la plaça, en el marc d'un projecte independent del complex d'aigües.

L'arquitecte Lluís Alonso ha explicat que aquest projecte recull les consideracions de l'urbanisme del futur: "estem davant d'un conjunt polivalent i sostenible mediambientalment, econòmicament i socialment". L'estructura, segons l'arquitecte, consisteix en "un gran prisma vidriat, on es recolza en primer lloc la capsa on s'ubiquen el fitness i les pistes de paddle, i un volum en forma d'enclusa que emmarca l'entrada i que conté les oficines administratives i els locals comercials". "Aquest contenidor vidriat", segons l'arquitecte, "es caracteritza per la seva simplicitat formal i per una orientació respecte l'alineació del carrer que fomentarà la mobilitat dels vianats cap als accessos al complex. Proposem la construcció d'un conjunt de referència amb una geometria contundent basada en volums."