dimarts, 22 de maig del 2012

Assemblea General Ordinària Club Natació Tortosa 2012

Benvolguts socis/ies, pares/mares i nedadors/es:

Per la present, us convoquem a tothom a l’Assemblea General ordinària que anualment celebra el Club Natació Tortosa:

Lloc : Sala Institut Joaquim Bau de Tortosa
Adreça : Av. Estadi, s/n  (al costat de les piscines).
Localitat :  Tortosa
Data : 31 de maig de 2012
Hora : 1ª Convocatòria 19,00 h  /  2ª Convocatòria 19,30 h

Amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior.
2.- Estat de comptes exercici 10/11 i pressupost 11/12.
3.- Informe de la presidència.
4.- Memòria esportiva.
5.- Renovació càrrecs de Junta Directiva.
6.- Situació actual del Club i el seu futur.
7.- Torn obert de paraules.

Volem assabentar-vos a tots de la situació actual en la que ens trobem i del futur tal com el veiem. Per tot plegat, pensem que és molt important la vostra assistència.

Tortosa, 15 de maig de 2.012