divendres, 6 de febrer del 2009

NOVA JUNTA DIRECTIVA DE LA FCN

Fa pocs dies s'ha constituït la nova Junta Directiva de la Federació Catalana de Natació. Un total de 26 persones composen el nou òrgan de govern de la Federació Catalana de Natació que presideix Enric Bertrán i Campañá.

Cal esmentar que forma part d'aquesta nova junta en qualitat de Vocal el Sr. Primitiu Curto i Pla el qual ha estat vinculat al nostre Club com a nedador, i formant part de la seva Junta Directiva com a Vocal des de l'any 1999 fins al 2003, passant llavors a presidir-lo fins al 2006 en que va deixar el càrrec. Així mateix és representant de la Federació a les Terres de l'Ebre.